Voorzitter Wim van der Lee
Vice-voorzitter Theo Jansen
Secretaris Ton v/d Geld
Penningmeester Theo Jansen
2e Penningmeester Annie van de Velden
Boekingen Annie van de Velden
Ledencontact Leonie van der Gouw
   
E-mail algemeen info@devrolijkenoot-waalwijk.nl
E-mail website beheerder@devrolijkenoot-waalwijk.nl